Relief & Blindskrift skyltar

Även kallad Taktil skylt eller punktskriftsskylt.
Ökar tillgängligheten och underlättar för människor med nedsatt syn i offentliga miljöer.
En taktil skylt har upphöjda texter (relief), symboler och punktskrift (braille) även kallad blindskrift i dagligt tal.